Avsluttende opplæring

Avsluttende del
På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal bl.a. kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkort.
Individuell tilpassing og mengdetrening
Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk (se nedenfor). Dette er vanligvis ikke nok til å nå hovedmålet. Det er viktig at du i tillegg øver tilstrekkelig på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

Les meir om mengetrening her

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg 

Dette kurset er på i alt 13 timar. Det har fire delar:
  • Del 1 Bilkjøringens risiko
  • Del 2 Kjøring i landevegsmiljø og forbikjøring
  • Del 3 Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø
  • Del 4 Refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt burde du være god nok til å greie den praktisk førerprøven før du tar dette kurset! 
Gjennom kurset skal du viderutvikle:
  • forståelsen for risikoen ved bilkjøring 
  • evne til å motvirke bl.a. møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker 
  • evne til å vurdere deg selv som fører
Meld deg på
Share by: