Føreropplæring

Føreropplæring

Føreropplæringen er i alle klasser delt opp i forskjellige trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringa på det neste.
En del av opplæringen er obligatorisk og må gjennomføres ved trafikkskolen. Dette gjelder tema som er vanskelig å lære seg på egen hånd, eller som det er svært viktig at alle får god opplæring i.
Ved avslutningen av trinn 2 og 3 må du ta en obligatorisk veiledningstime på trafikkskolen. Disse to timene skal hjelpe deg med å nå målene for trinnene.
For å få førerkort
  • må du være bosatt i Norge i minst 6 måneder,
  • fylle alderskravet, sende søknad om førerkort,
  • fylle helsekrava og ha godkjent vandel (av politiet) første gang du søker om førerkort.
Skal du søke om førerkort i en av de lette førerkortklassene (personbil, motorsykkel, lett motorsykkel, moped, traktor, snøscooter), kan du søke elektronisk. (Søk her)
 
Yrkessjåførutdanning
Dersom du skal bli yrkessjåfør, må du i tillegg til førerkort skaffe deg spesiell yrkessjåførutdanning.
Share by: