Grunnlegende opplæring

Grunnleggende opplæring

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.
Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Mange greier ikke oppkjøringen pga for dårlig opplæring
på dette trinnet! Individuell tilpassing, Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk rettledningstime (veiledningstime)

Trinn 2 bli avslutta med en rettledningstime (veiledningstime)
Du og  læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.
Meld deg på
Share by: