Moped

Mopedteori og kjøring består av:

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
Trinn 3: Trafikal del
Trinn 4: Avsluttende opplæring

Når du har gjennomført det ovenstående og er fylt 16 år kan du ta teoriprøven hos Statens Vegvesen (kr 600,-). 
Består du denne får du utstedt mopedførerbeviset (kr 280,-).
Du må også ta bilde hos Statens Vegvesen (kr 75,-).

PS - husk å ta med deg gyldig legitimasjon.

Alle som skal ta mopedlappen må ha trafikalt grunnkurs.

Dette består av 17 skoletimer:   

10 timer som innholder teori om:
  • Førerkortklassene
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvelseskjøring
4 timer førstehjelp

3 timer mørkekjøring (De som kjører opp i tidsrommet 1/2-1/11 må innen 31.Januar påfølgende år dokumentere gjennomført mørkekjøringskurs.

Trafikalt grunnkurs kan startes ved fylte 15 år.
Modeller for føreropplæring
Share by: