Motorsykkel

Førerkort for motorsykkel (A, A1 og A2)

Føreropplæringen for lett, mellomtung og tung motorsykkel følger 4 trinn i bestemt rekkefølge, slik at du alltid får utbytte av undervisningen på neste trinn.
Klasse A1: lett motorsykkel
Denne klassen gjelder føring av lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Slagvolum for lett motorsykkel er høyst 125 ccm, effekt på høyst 11 kW og forholdet mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg. Minstealder for klasse A1 er 16 år.

Klasse A1 gir førerrettighet også for:
 • moped 
 • snøscooter med eller uten tilhengersledes hvis førerkortet er utstedt før 1. juli 2006 
 • trehjuls motorsykkel med effekt på høyst 15 kW 
 • mopedbil, dersom man er over 18 år 
Klasse A2: mellomtung motorsykkel
Klassen gjelder føring av mellomtung motorsykkel (høyest effekt 35 kW og forholdet effekt/vekt høyst 0,2 kW/kg - og motorsykkelen må ikke være "nedtrimmet" til mer enn halvparten av opprinnelig effekt) med eller uten sidevogn. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve. Minstealderen for klasse A2 er 18 år.

Klasse A2 gir førerrettighet også for:
 • moped 
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking 
 • 3-hjuls motorsykkel med effekt høyst 15 kW 
Klasse A: tung motorsykkel
Gjelder føring av motorsykkel (med eller uten sidevogn) uten begrensning på motorsykkelens effekt. Minstealder for direkte erverv er 24 år. Ved trinnvis erverv er minstealderen 20 år. Dette forutsetter at du tar klasse A2 som 18-åring, gjennomfører et kurs på 7 timer og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2.

Klasse A gir førerrettighet også for:

 • moped 
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking 
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking 
 • 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW. Minstealderen for denne rettighet er 21 år for de som har klasse A. Har du klasse A1 eller A2, er høyeste effekt 15 kW for 3-hjuls motorsykkel uansett hvor gammel du er. 

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs
Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta
trafikalt grunnkurs
.
Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen 
 • Grunnleggende forståelse for trafikk 
 • Mennesket i trafikken 
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring 
 • Førstehjelp 
 • Tiltak ved trafikkulykke 
 • Mørkekjøring 
Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år.
Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år.

Har du allerede førerkort i en klasse, kan du øvelseskjøre uten å måtte ta kurset på nytt. Husk å ha med deg førerkort fra annen klasse når du øvelseskjører.
Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
Alt lærestoff i dette trinnet er felles for motorsykkelklassene.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk opplæring
 • Teoridel på 3 undervisningstimer. Temaene er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring og skal være fullført før praktisk opplæring i trinnet påbegynnes. 
 • Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse. 
Trinn 3 - Trafikal opplæring
På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal bl.a. lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, om kjøreteknikk, om sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse.

Obligatorisk opplæring

 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk klasse A . Kurset er på totalt 4 undervisningstimer, og har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og styring av motorsykkel. 
 • Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse. 
Trinn 4 - Avsluttende opplæring
På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk opplæring

 • Sikkerhetskurs på 4-8 timer, avgengig av førerkortklasse. 
 • Sikkerhetskurset klasse A består av totalt 8 timer, fordelt med 4 timer teori og 4 timer praksis. Den praktiske delen består av 4 timer sammenhengende kjøring. Kurset innledes og avsluttes med 2 - timers teorisekvenser. 
Les også:
Kilde:
Statens vegvesen
Share by: