Tilhenger

KLasse BE-Tilhenger

19. januar 2013 kom det nye regler i forhold til føreropplæring i klasse BE og B96. 

Ny kode B96 gir deg rett til å kjøre bil og tilhenger med tillatt totalvekt 4 250 kilo. 
For å få førerkort i klasse B kode 96 må du igjennom følgende opplæring: 
2 timer kurs i lastsikring 
2 timer (1 time praktisk) 
Sikkerhetskurs på veg (min 2 timer kjøring) 

Dersom du velger å ta klasse BE må du igjennom samme opplæringen som kode 96 MEN i tillegg på du avlegge førerprøve hos Statens Vegvesen. Tar du klasse BE skal tilhengerens tillatte totalvekt være høyst 3 500 kilo. (tok du BE før 19.01.13 gjelder ikke begrensningen på 3 500 kilo for tilhengerens tillatte totalvekt) 
 
Tok eller tar du klasse BE for første gang etter 2004, fikk eller får du samtidig "gratis" rett til å føre traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt høyst 25 000 kilo og konstruktiv hastighet høyst 40 km/t. Denne rettigheten markeres på førerkortet med klasse T kode 144.
For priser se prisliste
Meld deg på Modeller for føreropplæring
Share by: