Trafikal del

Trafikal del

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B, og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3.
Kurset er en videreutvikling av det tidligere glattkjøringskurset og er utvidet med 1 time. I denne timen legges det vekt på sikring av
passasjerer og last.
på dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer bl.a. om trafikantgrupper og interessemotsetningerr, å kjøre effektiv og behagelig, miljøvennlig og økonomisk, å redusere risikoen for møteulykker og å bli forbikjørt og å kjøre forbi.

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane
Mot slutten av dette trinnet skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane.
  • Kurset er på 4 timar
  • Kurset skal medvirke til at du greier å unngå ulykker
  • Du lærer bl.a. om å sikre personer og gods, og om hvordan kjøremåten din bestemmer om du har, eller mister,kontrollen over bilen
Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3 blir avslutta med ein veiledningstime
Du og  læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4
Meld deg på
Share by: