Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne øvelseskjøring privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs.
Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor).
Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:
  • Trafikkopplæringen
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring
Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer.

Førerkort fra før?
Har du førerkort i en annen klasse fra før, trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs 

Bevis 
  • Når kurset er fullført, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Tar du kurset i perioden 16. Mars - 31. Oktober uten å få gjennomført mørkekjøringen, 
må du se på beviset ditt for å vite når på året, eller hvor lang tid framover, det er gyldig. 
Ta mørkekjøringen så snart du har anledning. Når du har gjennomført den, får du tilsendt nytt bevis fra Statens vegvesen, og kan øvelseskjøre hele året

Beviset og godkjent legitimasjon med bilde må du ha med deg både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat 

NB! Dersom du mister beviset - ta kontakt med en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen


Er du over 25?
Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs.
Førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon er obligatorisk og må gjennomføres.
Meld deg på grunnkurs
Share by: